oxoweb918273

Visie

Elk kind heeft sociale veiligheid en cognitieve uitdaging nodig om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor begaafde kinderen. Zij hebben alleen een andere benadering nodig om in deze basisbehoeften te voorzien. Wanneer deze benadering voldoet kunnen begaafde kinderen opbloeien in elke vorm van onderwijs. Hoewel het hier gaat om relatief kleine aanpassingen, zijn de positieve effecten voor de leerling juist groot. En bovendien is de dagelijkse zorg van de leraar of ook deze leerling wel aan zijn trekken komt voorgoed voorbij.

Sociale veiligheid:

-      Gezien en geaccepteerd worden zoals je bent

-      Erkenning krijgen voor jouw talenten

-      Een warme relatie met leerkracht en medeleerlingen

-      Autonomie en verantwoordelijkheid krijgen over je eigen ontwikkeling

Cognitieve uitdaging:

-      Aansluiten bij het didactische niveau

-      Indien noodzakelijk versnellen

-      Structureel compacten en verrijken

-      Verrijking bieden met écht uitdagend materiaal, geen zoethoudertjes

Hier komt bij dat de manier van aanbieden van de lesstof in het reguliere onderwijs vaak niet aansluit op de manier van leren en denken van begaafde kinderen. De stap voor stap, herhalende manier van aanbieden (bottom-up) sluit vaak niet aan bij de inzichtgestuurde manier van denken en leren (top-down) van de begaafde leerling.

Om dit te bereiken hebben wij een unieke aanpak die vanuit verschillende disciplines kijkt naar de behoeften van het kind. Ons startpunt is het kind, we helpen de omgeving daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.