oxoweb918273

Visie

Elk kind heeft pedagogische en didactische veiligheid én cognitieve uitdaging nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Begaafde kinderen hebben alleen een andere volgorde nodig om in deze basisbehoeften te voorzien. Ook zij kunnen vaak opbloeien in regulier onderwijs, mits dat passend wordt gemaakt. Hoewel het hier gaat om relatief kleine aanpassingen, zijn de positieve effecten voor de leerling groot. Bovendien is de zorg van de leraar of ook deze leerling aan zijn trekken komt voorgoed voorbij.

Pedagogische veiligheid:

-      Erkend en geaccepteerd zijn zoals je bent

-      Ruimte voor jouw talenten

-      Een warme relatie met leerkracht en medeleerlingen

-      Autonomie en verantwoordelijkheid binnen jouw ontwikkeling

Didactische veiligheid:

-      Aansluiten bij didactisch niveau (betekent soms versnellen)

-      Topdown instructie

-      Structureel verrijken

-      Verrijking aan het begin van de dag met échte uitdagingen, geen zoethoudertjes

Het stap voor stap, herhalende onderwijsaanbod (bottom-up) sluit niet aan bij de inzichtgestuurde manier van leren (topdown) van de begaafde leerling.

Om toch een passend onderwijsklimaat te bereiken hebben wij het Kindconsult ontwikkeld dat vanuit verschillende disciplines de opvoedings- en onderwijsbehoeften van het kind onderzoekt. Ons startpunt is het kind, we helpen de omgeving daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.