oxoweb918273

Diensten

Slimpuls ontwikkelt haar cursusaanbod voortdurend. Zo hebben wij momenteel op verschillende plaatsen een groep v.o. leerlingen die niet het succes behalen wat bij hun intelligentie past. 's Avonds komen hun ouders bijeen om samen te bespreken welke ondersteuning hun kinderen thuis nodig hebben.

Wanneer er voldoende animo is breiden we deze aanpak uit naar basisschoolleerlingen en mbo-hbo en/of universitaire studenten.

Onze aanpak kenmerkt zich door altijd kind, ouders en school te verbinden.

Verdieping van de Slimpulsaanpak op school
Op veel scholen is het verrijkingssysteem van Slimpuls ingevoerd. Wanneer dit organisatorisch goed loopt kan de volgende stap worden gezet, waarbij de leerling een actieve rol gaat spelen in het vinden van uitdaging. Door een koppeling met de Doelen- en vaardighedenlijst krijgt de Slimpulsaanpak een nieuwe dimensie.

Dropout traject
Helaas kunnen ook begaafde leerlingen in een drop-out situatie terechtkomen. Zonder perspectief zitten ze vaak doelloos thuis. Ze worden als groep thuiszitters erkend door de kinderombudsman. Snel en doortastend handelen is geboden. Vaak is de relatie met school dusdanig verstoord dat óf de aanpak fundamenteel moet veranderen (zoals een op maat gesneden programma) óf een traject buiten school moet worden uitgezet. Lees meer onder THUISZITTERS.