oxoweb918273

Producten

Bij de praktische aanpak van Slimpuls horen praktische tips en adviezen. Wij realiseren ons terdege dat de onderwijsgevende ontzettend veel 'op zijn bord'  heeft liggen. Daarom is het ons uitgangspunt dat de leerkracht in korte tijd de begaafde leerlingen professioneel moet kunnen signaleren. En dat de daarop volgende begeleiding ook niet teveel tijd en energie van de docent moet vragen. Binnen Slimpuls hebben wij zelf diverse producten ontwikkeld ter ondersteuning van deze processen. De producten op deze website zijn allemaal bedoeld om het werken met begaafde leerlingen in de onderwijspraktijk gemakkelijker te maken.

U kunt onze producten, behalve de Verrijkingsmap, bestellen via de contactpagina. De Verrijkingsmap is onderdeel van de Teamcursus Basis
Ook verzamelen en testen wij bestaande verrijkingsmaterialen. Wij nemen ze pas op in ons basispakket verrijking wanneer ze voldoen aan onze hoge standaard. Regelmatig wijzen wij materiaal af omdat het bijvoorbeeld niet voldoende tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van de begaafde leerling, te leerkrachtafhankelijk is of niet structureel in het rooster van de leerling past.